Продължителността на бременността може значително да варира, а се знае малко какво причинява тези разлики. В това проучване се изследва връзката между приема на риба и продължителността на бременността с участието на 8,729 бременни датчанки. Беше разработена хипотезата, че увеличеният прием на дълговерижни омега-3 мастни киселини може да отложи момента на спонтанно раждане, най-вероятно чрез повлияване нивата на простагландин, който е свързан със започване на родилния процес. До сега това бе подкрепено от някои, но далеч не всички, наблюдавани проучвания и контролирани опити. Тази хипотеза бе изследвана в проучването. То, също така, изследва и връзката между ниската консумация на рибено масло и преждевременното раждане, което ще рече повече от три седмици преди термина, основен проблем за акушерството в наши дни.

При по-високи нива на рибен прием рискът от закъсняло раждане и избирателно раждане е увеличен, линия, която следва хипотезата, че омега-3 мастните киселини с морски произход забавят момента на спонтанно раждане. Нулевата консумация на риба в първите две тримесечия от бременността, е фактор, силно увеличаващ риска от преждевременно раждане при датските жени. Други последващи изследвания не успяха да потвърдят тези открития, но пък при тях бе невъзможно, ясно да се определи група жени с нулев прием на риба, както това бе направено при датското проучване.

S F Olsen et al (2007) Duration of pregnancy in relation to fish oil supplementation and habitual fish intake: a randomised clinical trial with fish oil. European Journal of Clinical Nutrition, 61, 976-985.

Share →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *