Участниците с висока концентрация в плазмата на омега-3 и омега-6 показват по-нисък риск от развитие на бъбречна недостатъчност.

Допълнителният прием на ПНМК към храната може да попречи на влошаване бъбречната функция при по-възрастните хора. Това е заключението на изследване върху хронични бъбречни заболявания сред 931 възрастни, на и над 65 години. Тези с по-високо общо ниво на ПНМК в плазмата, включително омега-3 мастни киселини, показват по-нисък спад в креатининовия клирънс с течение на времето.

F Lauretani et al (2008) Plasma polyunsaturated fatty acids and the decline
of renal function. Clinical Chemistry, 54, 475-481.

Share →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *