Исландският медицински журнал (Icelandic Medical Journal) 10/2012 публикува проучване на хранителните навици и тяхната връзка с кръвното налягане сред възрастните хора в Исландия.

Цел: Разпространението на хипертонията, която е най-честият рисков фактор за сърдечно-съдови заболявания при възрастните хора, се увеличава с възрастта. Целта на проучването е да се изследва връзката между храненето и кръвното налягане при възрастните исландци, с акцент върху рибено масло, и да се сравни диетата им с препоръчилните насоки за хранене.

Обект и методи: Диета е оценена с помощта тридневно претеглени записи за храната, а кръвното налягане се измерва след 12 часов пост, при 236 исландци, между 65-91 години, живеещи в района на столицата на Исландия. 99 мъже (42%) и 137 жени (58%) участваха в изследването.

Резултати: Според скандинавските препоръки за хранене, приемът на хранителни вещества е бил над долните нива на прием, сред по-голямата част от участниците. Въпреки това, 19% са били под това ниво за витамин D, 13% за йод, 17% от мъжете за витамин B6 и 26% и 12%, съответно от мъжете и жените,  за желязо. Систолично кръвно налягане бе свързано обратно пропорционално с приема на рибено масло от черен дроб на треска, дори и когато се коригира спрямо възрастта, индекса на телесна маса, пола и антихипертензивни лекарства (Р = 0,01). Приемът на дълговерижни омега-3 мастни киселини бе свързан с кръвното налягане по подобен начин. Други хранителни фактори не бяха свързани с кръвното налягане.

Заключение: Резултатите показват, че приемът на рибено масло се свързва с по-ниско кръвно налягане при възрастните хора и затова може да има благотворен ефект върху здравето. При значима част от участниците е имало риск от недостиг на витамин D, витамин В6, йод и желязо.

За кореспонденция: Atli Arnarson, atliarnar@gmail.is

Автори: Arnarson A (1), Geirsdottir OG (2,5), Ramel A (1,5), Jonsson PV (2,3,4), Steingrimsdottir L (1,5), Thorsdottir I (1,5)

 

(1) Unit for Nutrition Research, Landspítali National University Hospital, (2) The Icelandic Gerontological Research Center, (3) Faculty of medcine University of Iceland, (4) Department of Geriatrics, Landspítali National University Hospital, (5) Faculty of Food Science and Nutrition, University of Iceland.

Share →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *