Омега-3 мастните киселини се понасят добре и подобряват кракосрочното протичане на болестта, е установено при предварително изследване на пациенти с биполярно разстройство. Тези резулататите са от известното изследване на биполярното разстройство на д-р Андрю Стол (Dr. Andrew Stoll).

В това предварително, двойно-сляпо, плацебо-контролирано пробно тестване, беше изследвано дали омега-3 мастните киселини могат да блокират пътищата за трансдукция на невронен сигнал, подобно на литиево-въглехидратното лечение, или показаните свойства за стабилизиране на настроенията при биполарно разтройство. Пациентите, приемали омега-3, имат значително по-дълъг период на ремисия отколкото плацебо групата. В допълнение групата, приемала омега-3, има по-добри резултати от плацебо-групата при почти всички други замервания.

A L Stoll (1999) Omega-3 fatty acids in bipolar disorder – A preliminary double-blind, placebo-controlled trial. Archives of General Psychiatry, 56, 407-412.

Share →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *