LYSI (Лизи) е водеща компания в областта на изследванията, развитието, преработката, продажбата и маркетинга на морски липиди. Oсновна цел на компанията е да продължи да бъде най-надеждният от всички производител на продукти за подобряване на здравето и качеството на живот на хората.

factory

LYSI е създадена през 1938г. и оттогава насам е натрупала обширни познания в производството на морски липиди, за да се превърне в световен лидер в своята област. Изследователската дейност на компанията продължава вече повече от четиридесет години и днес LYSI е в челните редици по изследвания и разработване на продукти в своята област.

LYSI набляга изключително на контрола на качеството при разработването, производството и продажбата на своите продукти. Собствениците и мениджърите на компанията са добре запознати с връзката между отличната научно-изследователска дейност, от една страна и маркетинга и продажбите, от друга и са работили усилено, за да направят компанията световен лидер в областта на морските липиди.

Оборудването на LYSI е специално разработено, за да се избегне окислението на маслото и да се премахнат, с помощта на естествени средства, вкуса и мириса в крайния продукт. Заводът е уникално оборудван с високоспециализирани производствени мощности, необходими за пълната преработка на маслото от черен дроб на треска, включително такива за отделяте на маслото от черния дроб, на водата и примесите от маслото, и извличане на други ценни компоненти.

Въпреки че производствените операции в LYSI се извършват от вече няколко десетилетия, новата преработваща фабрика, открита през есента на 2005 г., издига LYSI до статута на едно от най-модерните преработвателни предприятия по рода си в света.

Тази уникална по рода си преработваща и пакетираща фабрика прави възможно компанията да предложи широка гама от продукти, получени от масло от черен дроб на треска и други морски липиди, в отговор на търсенето и изисквания на потребителите.

В допълнение към преработвателното предприятие, през пролетта на 2012 производственият капацитет на компанията бе удвоен.

LYSI има за цел да продължи да бъде водеща компания в областта на изследванията, развитието, преработка, продажба и маркетинга на морски липиди, като поддържа най-високите стандарти за качество, отговаряйки на ISO 9001 и включвайки строгите регламенти на “добрите производствени практики и фармацевтичното производство ” – GMP и спазването на всички основни фармакопеи.

Oсновната цел на компанията е да продължи да бъде най-надеждният производител, който съществува на пазара на продукти, които подобряват на здравето и качеството на живот.

Като признание за марката, президентът на Исландия, г-н Олафур Рагнар Гримсон, присъжда на LYSI Наградата на президента на Исландия за постижения в експорта за “уникално постижение в продажбите и маркетинга на продукти от морските липиди, за визията, която компанията показва в разработката на продукти и за натрупването на знания и опит в своята област”.