Приемът на витамин D изглежда е свързан с намаляване на общата смъртност, сочи мета-анализ на 18 произволно избрани, контролирани проучвания, включващи 57 311 участници.

Тези проучвания показват, че дневната доза от 300-2000 международни единици (7,5-20µg) може да намали общата смъртност при животозастрашаващи заболявания като рак, сърдечносъдови заболявания и диабет. Връзката между основните стойности на витамин D, дозата витамин D и общата смъртност трябва да бъде разследвана.

P Autier and S Gandini (2007) Vitamin D supplementation and total mortality – A meta-analysis of randomized controlled trials. Archives of Internal Medicine, 167, 1730-1737.

Share →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *