Много изследвания подкрепят важната роля на омега-3 мастните киселини, извлечени от рибено масло, при вторичната превенция, благодарение на предполагаемата им роля на средство, действащо срещу аритмия и способността им да подпомагат укрепването на засегнатия участък.

 

Терапията с омега-3 мастни киселини е обещаваща интервенция за вторична превенция на коронарната болест на сърцето (исхемична болест на сърцето). Голям брой клинични проучвания, изучаващи ролята на омега-3 мастните киселините, са проведени с пациенти с коронарна болест на сърцето или прекаран инфаркт на миокарда, изследвайки развитието на тежките случаи, включително обща смъртност, сърдечно-съдова смъртност, внезапна смърт и инфаркт на миокарда без фатален изход. Изследванията показват до 50% намаляване на общата смъртност и внезапната смърт при пациенти с имплантиран кардиовертер—дефибрилатор в следствие на исхимична камерна аритмия. Обширно проучване в Япония посочва значителната благотворна роля на омега-3 за намаляване честотата на случаи на непостоянна стенокардия и коронарни смущения, които не водят до фатален край. Всички доказателства подкрепят твърдението, че приемането на Омега-3 мастни киселини в различни дозировки и с различна продължителност във времето, играе роля за резултатите на пациенти с коронарно-артериални заболявания.

 

T A Jacobsen (2006) Secondary prevention of coronary artery disease with omega-3 fatty acids. The American Journal of Cardiology, 98, 61-70.

Share →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *