Омега-3 полиненаситени мастни киселини от рибено масло показаха значително антидепресивно действие в 10 двойно-слепи, плацебо-контролирани проучвания при пациенти с нарушения в настроението.

Допълнителният прием на омега-3 показа ефикасност срещу депресията при систематичния мета-анализ на 10 двойно-сляпи, плацебо-контролирани изследвания с продължителност най-малко един месец и с участието на 329 доброволци. Резултатите показват също, че високи дози рибено масло омега-3 са значително по-ефективни от по-ниски дози. Въпреки че резултатите са обещаващи, са необходими по-мащабни, добре контролирани проучвания, за да открият подходящите за целта субекти, терапевтична доза на EPA и състава на омега-3 мастни киселини за лечение на депресия.

P-Y Lin and KP SU (2007) A meta-analytic review of double-blind, placebo-controlled trials of antidepressant efficacy of omega-3 fatty acids. Journal of Clinical Psychiatry, 68, 1056-61.

Share →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *